Balanz Arvika

Din Återhämtning I Vardagen

Vad är Optimum mind ?

Med hjälp av kinesiologi så utmanar man kroppens nervsystem  genom  nevromuskulära  tester för att läsa av spänningen i muskulaturen.

Med hjälp av  manuella muskeltester så kan man  kommunicera med kroppens nervsystem


OptimumMind processen  bygger på en kombination av effektiva tekniker från energipsykologin – EFT och EmotionCode –  och specifika energibalanserande tekniker .

Detta leder till att man på i snitt 2-4 coachningssessioner åter kan landa i det stressfria välmående som egentligen är allas vårt naturliga tillstånd.

OptimumMind bygger på ett genombrott i förståelsen av hur människan är uppbyggd på det psykologiska planet och vad som ligger bakom alla människors psykologiska upplevelse av livet.

Genom att kombinera denna förståelse med energipsykologiska tekniker kan vi med OptimumMind processen snabbt och permanent åtgärda fobier, mentala-känslomässiga trauman, PTSD, OCD och få individen att bli av med grundorsaken till depression, stress, oro, ångest och hitta tillbaka till det lugn och välmående som är det egentliga grundtillståndet för alla människor.

Så här går det till


OptimumMind-processen bygger på att vi tar reda på vad det är kunden har problem med och använder en kombination av energipsykologiska tekniker – bland annat EFT och Emotion Code – för att på i snitt 2-4 sessioner släppa på fobier och traumatiska minnen från det förflutna.

Under coachningen använder vi oss av dessa tekniker för att komma åt grundorsaken till psykisk ohälsa.

Oavsett om det handlar om fobier, tidigare händelser som fortfarande skapar mentalt-känslomässigt lidande, tvångstankar, ångest av olika slag PTSD, tvångstankar eller stress och oro över framtiden når vi snabba och bestående resultat.

Energibalansering

När du kommer  börjar vi med att sitta ner och prata om vad du vill ha hjälp med.

Därefter kommer vi att gå igenom specifika nervsystems- och energibalanseringstekniker för att skapa lugn i kroppen och sinnet för att förbereda dig för att nå bästa resultat med coachningen.


Eliminera fobier och trauman stress.

Om du har besvär med fobier eller obearbetade mentala-känslomässiga trauman använder vi oss av energi- psykologiska tekniker för att snabbt och permanent bli av med dessa.